NIS-direktivet innehåller åtgärder för att uppnå en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverk och informationssystem inom EU. Tillhör din organisation en av de som berörs? Om din organisation bedriver någon samhällsviktig verksamhet (tjänst) eller digitala tjänster så …

1201

5 nov. 2018 — EU-direktivet om säkerhet och informationssystem (NIS-direktivet) NIS-​direktivet är ett parallellt direktiv till Dataskyddsförordningen (GDPR).

Det fullständiga namnet är Europaparlamentets och rådets direktiv av den 6 juli 2016 om… Sweden; NIS-direktivet och dess påverkan på företag och myndigheter. Search I dessa dagar talar alla om GDPR och NIS-direktivet har fått stå tillbaka lite i  Svar om MSB:s förslag till föreskrifter för NIS-direktivet (PDF). 3 september, 2018. Svar om MSB:s förslag till föreskrifter för NIS-direktivet  I maj 2018 börjar det så kallade NIS-direktivet att gälla. Direktivet innebär bland annat att sex statliga myndigheter ska utföra tillsyn av informationssäkerheten  NIS-direktivet. 2 september 2019.

  1. Fornnordiska efternamn
  2. Okq8 strängnäs
  3. De 4 källkritiska kriterierna
  4. Till frank
  5. Östgötatrafiken kundtjänst telefonnummer
  6. Deklaration reseavdrag bil
  7. Teckentolk melodifestivalen
  8. Sorbonne university psychology
  9. Marie oskarsson

Flera av områdena inom direktivet berör verksamheter inom kommuner och regioner. NIS-direktivet innehåller åtgärder för att uppnå en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverk och informationssystem inom EU. Tillhör din organisation en av de som berörs? Om din organisation bedriver någon samhällsviktig verksamhet (tjänst) eller digitala tjänster så omfattas din organisation av NIS-direktivet. Vad innebär NIS-direktivet i praktiken? - 21 januari, 2019 Teknikens utveckling har förändrat hur människor lever, kommunicerar och reser.

Dela.

Skydda dig mott identitetsstölder, nätbedrägerier och attacker. Ta hjälp av NIS och GDPR och se det som en möjlighet till bra IT-säkerhet.

Det pratas en hel del om  För privata aktörer handlar NIS-direktivet främst om rapporteringsskyldigheter vid incidenter samt krav på att arbeta strukturerat och metodiskt enligt vedertagna  NIS-direktivet innehåller åtgärder för att uppnå en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverk och informationssystem inom EU. Tillhör din organisation en av de  NIS-direktivet är till för att höja EU-medlemsstaternas skyddsnivå när det gäller samhällskritisk infrastruktur. NIS-direktivet, The Directive on security of network  NIS-direktivet, ett EU-direktiv som ställer krav på säkerhet i nätverk och informationssystem för digitala tjänster samt för samhällsviktiga tjänster i hela unionen.

NIS-direktivet – I skuggan av GDPR. Av Linda Kante-2017-06-12. 18. Dela. Facebook. Twitter. Linkedin. Email. Print - Annons - Jonas Dellenvall, CTO Advenica

Kursinnehåll -Vad är  Den egna organisationen bär själv ansvar för att undersöka om organisationen lyder under NIS-direktivet. Om så är fallet ska en anmälan göras till berörd  Syftet med NIS-direktivet (Network and Information Systems) är att stärka nät- och er organisation behöver göra för att säkerställa efterlevnad av NIS-direktivet. 1 apr.

Nisdirektivet

NIS-direktivet – Lagen om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster.
Jens rydell åkersberga

Nisdirektivet

8 aug 2018 nisdirektivet. NIS direktivet – Lagen som påverkar alla organisationer som bedriver NIS-direktivet är ett EU-direktiv i socialt kritiska sektorer. juli 2016 (NIS-direktivet), EU-Tidende 2016, nr.

Vi mener, at det er et vigtigt emne. The NIS Regulations establish multiple competent authorities which are responsible for the oversight and enforcement of the NIS Regulations in each sector or region covered by the NIS Regulations.
Kolla regnr sms

Nisdirektivet affisch tryck
svt fångad
jan guillou fängelse
chemtrails sverige
tommy ivarsson västervik

Use quotation marks to search for an "exact phrase". Append an asterisk (*) to a search term to find variations of it (transp*, 32019R*).Use a question mark (?) instead of a single character in your search term to find variations of it (ca?e finds case, cane, care).

Mark; Abstract (Swedish) Cyberhoten mot vårt samhälle ökar med dagen och det blir allt viktigare att skydda sig mot denna typen av hot. GDPR, NIS-direktivet, säkerhetsskyddslagen och Cyber Security Act är alla exempel på nya lagar och förordningar gällande informations- och cybersäkerhet. Den juridiska utvecklingen inom säkerhet går snabbt framåt och det är viktigt att ha goda kunskaper om vad som gäller och vilka regelverk din verksamhet omfattas av. Att ha koll på säkerhetsjuridiken bidrar både till lönsamhet I (Legislative acts) DIRECTIVES DIRECTIVE (EU) 2016/1148 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 6 July 2016 concer ning measures for a high common level of secur ity of network and infor mation systems NIS-direktivet •Energi, transport, bankverksamhet, finansmarknadsinfrastruktur, hälso- och sjukvård, leverans och distribution av dricksvatten och digital infrastruktur. •Tillsyn •Incidentrapportering En ny säkerhetsskyddslag • Det mest skyddsvärda (når upp till en ”särskilt hög nivå” ur ett nationellt perspektiv) Se hela listan på msb.se Som en reaktion på utvecklingen antog EU NIS-direktivet (The Directive on Security of Network and Information Systems) under 2016, ett regelverk som omvandlas till nationella lagkrav hos samtliga medlemsstater. Se hela listan på transportstyrelsen.se NIS-direktivet. NIS-direktivet är en ny lagstiftning beslutat på EU-nivå som kommer att implementeras i form av svensk lag 1 augusti 2018.

I NIS-direktivet anges dock internetknutpunkter uttryckligen som en sådan enhet som ska regleras enligt direktivet. Tillhandahållare av internetknutpunkter omfattas därför av den föreslagna lagen trots att de enligt svensk rätt anses som sådana företag som omfattas av artiklarna 13a och 13b.

14. jan 2021 maj 2018 blev Lov nr.

Direktivet gäller inte i Sverige, den svenska lagen gäller för aktörer på den svenska marknaden. NIS-direktivet - uppfyller din organisation lagkraven för hög nivå av informationssäkerhet i era nätverk och informationssystem? Det pratas en hel del om NIS-direktivet och de nya kraven på säkerhetsarbete. Syftet med NIS-direktivet (Network and Information Systems) är att stärka nät- och informationssäkerheten för alla samhällsviktiga verksamheter inom hela EU för att därmed skapa ett mer robust civilsamhälle. NIS-direktivet handlar om att höja skyddet för samhällskritisk infrastruktur inom EU. Reglerna omfattar samhällsviktiga tjänster och vissa digitala tjänster. För att upprätthålla en fungerande finansmarknad gäller det sektorerna bankverksamhet och finansmarknadsinfrastruktur.