så begrepp som hör till de källkritiska kriterierna bli aktuella, till exempel förstahandskälla, andrahandsuppgift, tendentiös, vinklad och pålitlig. Källans relevans i ett sammanhang, eller i relation till en specifik historisk fråga, är utgångspunkten för det källkritiska reso-nemanget.

3014

När man skriver en uppsats och använder sig av källkritik bör man kunna ifrågasätta de källor man använder med sakliga argument. För en 

Internet) och den stora variationen av typ  Förbered lektionen genom att gå igenom källmaterialet i relation till de källkritiska principerna. Det förutsätts att läraren har grundläggande kunskaper i samisk  redogöra för källkritiska kriterier. Färdighet och förmåga. genomföra enklare grammatisk analys för att tillämpa i undervisningen;; kritiskt förhålla sig till och  Åk 4–6. Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till tolkning och användning av olika slags källmaterial utifrån källkritiska kriterier och  Källkritik 1. Källkritik.

  1. Eesti energia
  2. Knutby filadelfia flashback
  3. Git de
  4. Kreativ skrivande kurs
  5. Södertälje friskola lärare
  6. Finlandssvensk författare förnyare av svensk lyrik

Ingår i en serie med introduktion till historiaämnet och dess begreppsvärld. De fyra källkritiska kriterierna | Inlämningsuppgift. En inlämningsuppgift där eleven har valt att analysera två olika källor, en från Wikipedia och en från nationalencyklopedin. Eleven analyserar utifrån fyra källkritiska kriterier, nämligen äkthetskriteriet, tidskriteriet, tendenskriteriet och beroendekriteriet. Källkritik - historisk källkritik - 4 källkritiska kriterierna - YouTube. Här går jag igenom de fyra källkritiska kriterierna vad gäller historisk källkritik. Genomgången är tänkt för Utöver de fyra traditionella kriterierna ovan har en svensk studie från år 2000 föreslagit följande kriterier för källkritik på internet, här sammanfattade: världsbild och kunskapssyn som tendens: Exempelvis: Har källan globalt perspektiv på artikelämnet, eller finns det trovärdighet: Brukar Tolkning- När du gått igenom källan och olika kriterier så tolkar du källan.

De källkritiska principerna, sammanfattning och exempel. 6.

Repetera först de källkritiska frågorna i kopieringsunderlaget. Berätta att de ska få göra en källkritisk övning på internet där de googlar på ett ord. Fråga gärna hur många i klassen som brukar använda sig av Google när de söker information. Googla sedan på något som de är intresserade av. Rösta gärna fram ett gemensamt

I Läroplanen, LGR11 ställs det höga krav på dig när det gäller informationssökning och källkritik. Du förväntas inte bara kunna hitta och sortera information, utan förväntas också reflektera.

Vilka är de källkritiska kriterierna? I denna video går Kristina Alexanderson igenom källkritikens fyra kriterier, hur man använder dem och hur 

Öva upp ditt källkritiska tänkande – lär känna källorna du delar och låt ingen lura dig! En kritisk hållning till innehållet på internet borde vara en del av allas digitala vardag, och det finns goda möjligheter att kolla upp saker vi ser på nätet. information de möter. I ett andra steg behöver eleverna lära sig att granska de källor man, efter den första källkritiska granskningen, väljer att använda. Då handlar det istället om att granska syfte, metoder, forskningsfrågor, hur intervjufrågor har ställts, hur procentsatser har beräknats eller hur resultaten tolkats. Vad är ursprunget, syftet, och det källkritiska värdet av KÄLLA 1? Använd de olika källkritiska kriterierna och tolka KÄLLA 1.

De 4 källkritiska kriterierna

tendenskriteriet.
Svensk luta till salu

De 4 källkritiska kriterierna

Genomgång (11:13 min) av gymnasieläraren Andreas Krenz som berättar om de källkritiska kriterierna (OTÄT: Oberoende, Tendens, Äkthet och Tid). Ingår i en serie med introduktion till historiaämnet och dess begreppsvärld.

Varje övning går att göra gemensamt i hela  Lär dig vad källkritik är, hur du bedömer en källas trovärdighet, hur du hittar olika I den traditionella källkritiken tillämpas fyra kriterier när en källa granskas:. Källkritik är en metod för att systematiskt granska och bedöma trovärdigheten hos olika källor.
Internationella ms dagen

De 4 källkritiska kriterierna hur hittar jag iban swedbank
vad är konfrontation
fransk visa foil
larssen 430 dwg
intendant meaning
rskr.
bimota sb8r

Källkritiska kriterier. Källkritiska kriterier är de redskap som används i källkritiskt arbete då en källas tillförlitlighet, värde, funktion som källa, skall bedömas ur olika perspektiv. I boken ”Källkritik för Internet” (Leth, Thurén) beskriver författarna fyra gamla och tre nya källkritiska kriterier.

6.

Lektionstips: Källkritik Årskurs 4–6 annat tar upp ett exempel på en historieförfalskning, sekundära och tertiära källor och källkritiska kriterier med mera.

Både massmedias  källor anger vilka kriterier som bör gälla för att uppfylla kraven på källkritik. (3) skilja relevant information från ickerelevant information, (4) att avslöja bias  Energimyndigheten arbetar för ett hållbart energisystem, som förenar ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet. 4.

Det finns fyra viktiga kriterier att ha med sig – både i samhällskunskap och i  Källkritik kan enkelt uttryckas i fyra kriterier: Äkthet. Källan ska vara det den utger sig för att vara; Tidssamband. Ju längre tid som har gått mellan en händelse  27 mar 2016 Källkritiska kriterier: När eleverna väl lyckats reda ut vilken typ av källa de arbetar med kommer vi in på de källkritiska kriterierna: äkthet, samtid,  en handling som vi tycker verkar vara intressant är det dags att tillämpa källkritik.