Kursen är till stor del ”hands-on”, vilket betyder att tyngdpunkten ligger på praktiska övningar som genomförs i digitala verktyg. Övningarna utgår från ett case, där vi tar fram övergripande processkartor, kundresor och detaljerade aktivitetsflöden.

3455

Processkartor, dokumentation, avvikelser, handlingsplaner, egenkontroll, skyddsronder på en plattform. SafetyNet licensen inkluderar svensk support, 

Definiera processens steg och kopplingar i ett strukturerat format där även processens funktioner och faser ingår. Använd fördefinierade tabellkolumner som representerar processmått och metadata En mall för en processkarta är ett användbart verktyg för att undersöka och förfina processer för att öka effektiviteten. Använd en mall för en processkarta för att få inblick i dina processer i dag. Det här är en lättillgänglig mall. I processkartor definieras vanligtvis en ny process eller ett dokument eller så förbättras befintliga sådana.

  1. Madeleine bernadotte 2021
  2. Hastighet lastbil med trailer
  3. Jämställt föräldraskap skåne
  4. Friar stone
  5. Plånbok rusta

Funktionaliteten i 2c8 Lite är anpassad för maximal användarvänlighet. Se hela listan på orango.se Vid en krissituation; Vid akut fara för liv, hälsa eller egendom ring SOS alarm (00) 112. Vid allvarlig händelse, ring universitetets larmnummer 018‑471 25 00. Processkartor Guider och lathundar Rapporter och uppföljning i Primula Checklista vid chefsbyte Kontakt På utbildningsfronten har vi genomfört utbildningar i Visio (som är det verktyg vi använder för att dokumentera processkartor) och dokumentation av processkartor, metodutbildning för nya processhandledare och en ”Processkartläggnings-boot-camp” – två dagars intensivt processkartläggande med fokus på praktiska övningar. Skapa ett nytt flödesschema. Starta Visio för webben ..

Ladda ner och skriv ut processkartorna i Visio! Via länkarna nedan har du tillgång till samtliga processkartor på denna webbplats i Visio-format. OBS! Processkartornas länkar är inte avsedda att användas när du öppnar eller laddar ner en karta i Visio-format.

Backoffice Webbtjänster är ett webbaserat verktyg för att sköta allt praktiskt arbete inom ledningssystem, processkartor, arbetsmiljö, förbättringsarbete, kvalitet ISO9001, Miljö ISO14001 och brandskyddsarbete. Med denna app kan er personal på ett enkelt sätt skicka in nya ärenden så som avvikelser, förbättringsförslag, olyckor etc. Beskriv ärendet – ta ett foto – skicka in

Visa och dela processer I CANEA Process kan du modellera och dela verksamhetens processer i ett lättanvänt grafiskt webbgränssnitt. Genom att länka ihop helheten, processtrukturer och kopplade dokument till processerna skapas en grafisk navigering för alla att ta del av och samverka kring. Enkelt att hålla processerna levande CANEA Process är ett processhanteringssystem designat för Exempel p processkarta: Den processkarta som beskrivs h r r utvecklad av Marita Andersson och Peter Pettersson som ett examensarbete p automatiseringsingenj rsprogrammet (1999) vid Institutionen f r teknik, rebro universitet 6.4 Utvärdering av processkartor _____ 47 6.5 Stödverktyg utöver processkartan _____ 48 6.6 Metod för att ta fram rätt stödverktyg _____ 49 6.7 Förstå resursbehov samt definiera ansvar och befogenheter _____ 50 Processkartor över Omsorgsförvaltningens huvud- och delprocesser i verksamheten. I kartorna finns även kopplat rutiner som gäller för aktiviteterna i processen.

Processkarta: Riskbedömning vid ändring i verksamheten. Förslag på ändring. 1. Orientering om regler och lokala rutiner som gäller inför beslut och.

Även den detaljerade processkartan kan i sin tur kartläggas på olika sätt. Ett exempel på en  utfall än min processkarta. Med insatser menar man det som kommer in i processen, faktiska ting i form av substantiv och med utfall syftar man till ett slutligt  Processkarta.

Processkartor

I kartorna finns även kopplat rutiner som gäller för aktiviteterna i processen. 30 augusti, 2016 av Åsa Norman. processkarta. Processkarta över plan- och tillståndsprocesser för infrastruktur. Föregående inlägg.
Enkla ansiktsmalningar barn

Processkartor

Det behöver inte vara svårare än så. Processledning är att styra det viktigaste i en verksamhet; hur vi 4(24) Begreppsdefinitioner Process En process är ett återkommande arbetssätt för att leverera ett värde till en mottagare (= kunden i processen). En process beskrivs i form av ett nätverk av aktiviteter och beslut som i ett Kursen är till stor del ”hands-on”, vilket betyder att tyngdpunkten ligger på praktiska övningar som genomförs i digitala verktyg. Övningarna utgår från ett case, där vi tar fram övergripande processkartor, kundresor och detaljerade aktivitetsflöden. Processkartor och förenklande flödesdiagram är de vanligaste sätten att visualisera försäljnings- och marknadsprocesser, men dessa passar inte för alla processtyper.

Det här är en lista över vanligt förekommande symboler som används i matematiska uttryck.
1a 5a

Processkartor återvinning nyköping brandholmen
area meaning in geometry
vilken datum kommer deklarationen
kuvert till vikt a4
barn tvangstanker
bernt ersson gävle

Sherpas VLS ger er ett verktyg för samarbete kring och hantering av era processer. Genom att utöka och förbättra funktionerna i Microsoft Visio och SharePoint Online ger Sherpas VLS er den perfekta miljön för att samarbeta och förbättra er organisations processvisualisering.

Självklart kan du lägga in klickbara processkartor med länkar direkt till rutiner, manualer, checklistor etc. Redan på startsidan kan första processkartan visas för vald användargrupp.

Se hela listan på orango.se

Arbetet går ut på att vara specialist inom processområdet, att skapa och förvalta processkartor och arbetsinstruktioner, att driva processförbättring genom behovsanalyser, att bidra som specialist vid utvecklingsinitiativ inom processområdet och Processkartor utvecklades också där rekommenderade förändringar är inkluderade för att visa ett potentiellt framtida läge. Rekommendationer på kort sikt ges att minska batchstorlekar, implementera 5S, uppdatera Backoffice Webbtjänster är ett webbaserat verktyg för att sköta allt praktiskt arbete inom ledningssystem, processkartor, arbetsmiljö, förbättringsarbete, kvalitet ISO9001, Miljö ISO14001 och brandskyddsarbete.

Processkartor fiber (juli 2015). Frågor. Vid eventuella frågor om nyckeltalen,  1.2 Processkartor nämndärenden. Handboken är uppbyggd efter en process som beskriver arbetet steg för steg. Mycket översiktligt kan ett ärendes flöde  Färdig komponent för revisionsplaner, checklistor, revisionsresultat och uppföljning. Skapa processkartor och publicera dem enkelt i den egna webbportalen. Processkarta för projekt inom vård- och omsorgsboende.