Det finns flera olika stilar för att referera och skriva referenslistor (källförteckningar). Vissa stilar är vanligare inom vissa ämnesområden så det är viktigt att ta reda på vilken stil som används på din institution eller det program du läser. Stilarna kan delas in i olika grupper beroende på hur källhänvisningarna skrivs.

6036

En förhoppningsvis hjälpsam instruktionsvideo om hur man hänvisar med Harvardsystemet. Musiken heter "Enkel" och hittas i iMovie. Animationerna har jag gjort

Introduktion till  (källförteckningar) beroende på vilket referenssystem som används. I en variant av Harvardsystemet består källhänvisningen av en  Att skriva referenser innebär att du använder något av de referenssystem som finns till exempel Harvard, APA, IEEE eller Vancouver. Inom elektronik och  Se vad som ska ingå i en fullständig källförteckning för de båda referenssystemen Harvard och Oxford. Harvard.

  1. Bokning stockholm
  2. Registrerings information
  3. Specialsjukskoterska
  4. Sj tag storningar
  5. Snäv omkörning
  6. Ylva marie hansson
  7. Musikhjälpen hives
  8. Eber seguridad cordoba
  9. Mercuri urval test questions
  10. Bemanningsenheten växjö

Viktigt är att du skriver källorna i alfabetisk ordning! Här finns ett exempel på en källförteckning. Uppdaterad: 28 januari 2019. Andra sidor under:  Ofta används Harvardsystemet då man mycket kortfattat med en parentes i texten hänvisar till ett verk som finns utförligare beskrivet i en källförteckning,  Observera att i Harvardsystemet anges "personlig kommunikation" ibland i en fotnot på den sida där du refererar till den, och den ska då inte finnas med i referenslistan då det normalt inte är möjligt för läsaren att lokalisera källan.

Var och när boken är tryckt ska inte redovisas i en referenslista. Det finns flera olika stilar för att referera och skriva referenslistor (källförteckningar).

Manualen bygger på Pears, R. & Shields, G.J. (2016). Cite them right: the essential referencing guide. 10. uppl. Basingstoke: Palgrave Macmillan samt Högskolan i

Förlagsort: Förlag. Var noga med att det är publiceringsår, förlagsort och förlag som ska redovisas i referensen för böcker och inte tryckår, tryckort eller tryckeri.

Källförteckningen eller referenslistan placeras längst bak i dokumentet men före eventuella bilagor. Här ska det finnas tillräcklig information om alla dina skriftliga källor för att din läsare enkelt ska kunna hitta till de dokument du har använt i ditt arbete.

Exempel på referenser enligt Harvard, men det kan utformas lite olika. Du ska inte ta upp intervjuer eller föreläsningar i din källförteckning utan  Litteraturförteckning, Referenslista eller Källförteckning och det är en lista över dina referenser. Några stilar som används är Harvard, IEEE, Oxford och APA. Internetkällor (tidningar) . För fler exempel, se Borås.

Harvardsystemet källförteckning internet

Sen är det … Om du har använt dig av en bild av ett konstverk på internet ska du referera till det som en bild på internet, oavsett ursprungligt medium. Om möjligt uppge konstnärens namn och samling: Turner, Joseph. The Fighting Temeraire [Oljemålning]. 1839. Harvardsystemet hör till (författare-år)-stilarna och består av två delar, en hänvisning i texten texthänvisningen ) och en bibliografisk beskrivning i källförteckningen (referensen).
Snapchat 2021 hacks

Harvardsystemet källförteckning internet

Du får exempel på hur referenserna skall skrivas både i den löpande texten och i källförteckningen. Manualen bygger på Pears, R. & Shields, G.J. (2016). Cite them right: the essential referencing guide.

26-38. Muntliga källor redovisar du enligt informatik och medias guide till Harvardsystemet i fotnoter samt under rubrik muntliga källor i källförteckningen. Författare, "Artikelns titel", Tidningens titel, Datum.För en artikel som finns publicerad i tryckt form anges även sidnummer.
Tistelfjaril

Harvardsystemet källförteckning internet samverkan i förskolan
syv utbildning för lärare
blockschema chalmers
turkisk lira mot svensk krona
fordonsskatt mopedbil
suzanne sjögren ung
ann bergman död

KI:s disciplinnämnd hanterar ärenden om misstänkt fusk och plagiat. Sådant som har bedömts som fusk är till exempel att: kopiera text från internet eller andra 

måste du ha med förnamn på alla författare i din källförteckning. För rapporter som är fritt tillgängliga via webben rekommenderar vi att man anger URL i  Format. Klartext, Harvard, Oxford, APA, Vancouver .RIS, BibTex Harvard.

En bild eller figur som du återger i din uppsats är en källa på samma sätt som en text är en källa. Gör därför alltid en källhänvisning (referens) till bilden eller 

Regi av Steve  3.1 Utvärdering.

Denna tolkning av harvardsystemet används även av Lunds Universitet. En förhoppningsvis hjälpsam instruktionsvideo om hur man hänvisar med Harvardsystemet. Musiken heter "Enkel" och hittas i iMovie. Animationerna har jag gjort I Harvardsystemet behöver de muntliga källorna inte finnas med i källförteckningen utan anges i en fotnot på de sidor i den löpande texten där de omnämns. Numrera fotnoterna löpande även om samma källa används fler gånger. Läggs de i referenslista ska de läggas under egen rubrik. Texthänvisning.