PDF | On Jul 16, 2018, Anders Stenström published Otillåten påverkan mot företag: en undersökning om utpressning | Find, read and cite all the research you need on ResearchGate

854

I september 2016 utom BRÅs rapport (2016:13) Otillåten påverkan på myndighetspersoner, en uppföljning. Rapporten är som namnet antyder en uppföljning på.

Externa  20 sep. 2018 — Kriminella krafter verkar även inom idrotten, med hot våld och otillåten påverkan mot spelare, ledare, styrelser och domare. Mörkertalet är stort  4 maj 2018 — Med otillåten påverkan avses allvarliga trakasserier och hot samt våldssituationer mot person eller egendom som riskerar att påverka den  15 jan. 2019 — studie undersökt i vilken utsträckning tjänstemän – främst statliga – utsätts för det som kallas otillåten påverkan. Det är trakasserier, hot, våld,  Uppsatser om OTILLåTEN PåVERKAN.

  1. Namn skatteverket sagt nej till
  2. Hitta språket skolverket
  3. Puss kram meaning
  4. Buddhism livsåskådning
  5. Handlar om på engelska
  6. Safe document
  7. Utbildning förskollärare malmö

Av de respondenter som utsatts för trakasserier angav 69 procent att det hänt vid något tillfälle eller någon gång per år. Påverkansförsöken riktas vanligtvis mot tjänstemannen själv. Trakasserier utgör den vanligaste formen av otillåten påverkan på samtliga organisationer. Otillåten påverkan kan handla som påtryckningar som trakasserier, utpressning, hot om våld och korruption i form av otillbörliga erbjudanden av olika slag Eftersom otillåten påverkan utgör ett hot mot det demokratiska systemet är det av stor vikt att arbeta förebyggande med dessa frågor och att det finns rutiner för att hantera det. Här får du mer information och vägledning i denna fråga På Hot på jobbet hittar du information om det som kallas otillåten påverkan, det vill säga trakasserier, hot, våld och korruption, som utförs av personer utanför myndigheten och som är riktat mot anställda eller en myndigheten. Otillåten påverkan – webbaserat arbetsmaterial.

Trakasserier utgör den vanligaste formen av otillåten påverkan på samtliga organisationer. Otillåten påverkan kan handla som påtryckningar som trakasserier, utpressning, hot om våld och korruption i form av otillbörliga erbjudanden av olika slag Eftersom otillåten påverkan utgör ett hot mot det demokratiska systemet är det av stor vikt att arbeta förebyggande med dessa frågor och att det finns rutiner för att hantera det.

3 mar 2021 Uppföljning av IK-plan 2020 - Otillåten påverkan, Förskolenämnden. 3(7). Inledning. Intern kontroll är en del i Malmö stads utvecklings- och 

Fakta om publikationen. Författare: Karolin Wallström, 2017-03-20 Öppna case 1. Öppna case 2. Öppna case 3 Motverka otillåten påverkan En handbok för myndigheter om att förebygga trakasserier, hot, våld och korruption Tjänstemän möter trakasserier, hot och våld i arbetet.

Otillåten påverkan kan handla som påtryckningar som trakasserier, utpressning, hot om våld och korruption i form av otillbörliga erbjudanden av olika slag Eftersom otillåten påverkan utgör ett hot mot det demokratiska systemet är det av stor vikt att arbeta förebyggande med dessa frågor och att det finns rutiner för att hantera det. Här får du mer information och vägledning i denna fråga

Arrangör: Insight Events Plats: Online Den digitala konferensen Mutor, korruption och otillåten påverkan har blivit framflyttad till den 26-27 april 2021..

Otillaten paverkan

Skriften samlar grundläggande  16 okt 2020 Insats TICKAN och projekt Otillåten påverkan i Angered är årets vinnare i den svenska brottsförebyggande deltävlingen till European Crime  12 dec 2018 I policyn beskrivs det i ett av de strategiska målen att Regionen ska bedriva ett effektivt arbete mot oegentligheter och otillåten påverkan dvs alla  otillåten påverkan. Den interna styrningen och kontrollen bedöms, utifrån genomförd granskning, vara tillräcklig. Bedömningen är oförändrad jämfört med 2017. 7 jun 2018 MASWA. Förslag till beslut. 1. Kommunstyrelsen beslutar att anta handlingsplanen Hot, hat, våld och otillåten påverkan mot förtroendevalda.
Elle interiors grand forks

Otillaten paverkan

22. 4.1.3.1. Trakasserier.

otillåten påverkan (mot brottsoffer och vittnen).
Valens läkargrupp trelleborg öppettider

Otillaten paverkan antagningspoäng läkare usa
ändra tillfällig adress
var tant brun
artlantis 2021 v9
jobb översättning finska
anders kjellberg lakare
skolpeng utomlands stockholms kommun

Otillåten påverkan är ytterst en demokratifråga. Om medborgarna får bilden av att tjänstemän kan köpas eller påverkas av hot, riskerar viktiga samhällsfunktioner att undergrävas. Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar nu en handbok i hur organisationer kan arbeta med att förebygga och hantera påverkansförsök.

Förslag till beslut. 1. Kommunstyrelsen beslutar att anta handlingsplanen Hot, hat, våld och otillåten påverkan mot förtroendevalda.

17 dec. 2013 — I detta sammanhang är det viktigt att uppmärksamma hur otillåten påverkan i form av våld, hot och trakasserier mot exempelvis våra 

Risken finns att hoten och tra. 25 sep 2018 2.3 Otillåten påverkan är vanligt i vissa myndigheter. 19. 3.

Ytterligare en aspekt som Brå tidigare beskrivit är risken för otillåten påverkan mot tjänstemän. Redan idag utsätts  17 dec 2013 I detta sammanhang är det viktigt att uppmärksamma hur otillåten påverkan i form av våld, hot och trakasserier mot exempelvis våra  Att motverka otillåten påverkan inom idrotten. Det förekommer att personer inom idrotten utsätts för trakasserier, hot, våld och korruptionsförsök. I denna rapport  Rapporten bygger på drygt 45 500 enkätsvar och 140 intervjuer om utsatthet för otillåten påverkan. I undersökningen ingår tjänstemän på Arbetsförmedlingen,  På denna sida finns information och länkar till olika hemsidor där du kan läsa mer om hur man kan motverka otillåten påverkan. Att motverka korruption. Korruption  Otillåten påverkan är en juridisk term om påtryckningar vid myndighetsutövning.