Antagningspoäng för Ekonomie kandidatprogram vid Lunds universitet 2020. Hitta antagningspoäng från flera terminer på Antagningspoäng.se.

7079

Examensbeskrivning för Ekonomie kandidatexamen i nationalekonomi vid Stockholms universitet är fastställd av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden 2015-12-16 i enlighet med högskoleförordningen SFS 1993:100, bilaga 2 – examensordningen. 2. Nivå Grundnivå. 3. Krav för examen 3.1 Beskrivning av utbildning på berörd nivå

Kraven för examina är olika och har vissa obligatoriska kurser som krävs för att du ska kunna ta ut just den examen. Kandidatexamen är en benämning på flera examina på olika nivåer inom högre utbildning. Flera av dessa examina motsvarar engelsk bachelorexamen (Bachelor of Arts/Science), en del motsvarar engelsk masterexamen . För ekonomie kandidatexamen ska studenten visa förmåga att - analysera och tolka ekonomiska miljöer och möjligheter - förstå samband och skillnader mellan strategisk, taktisk och operativ nivå i ekonomiska sammanhang - medvetet och reflekterande kunna samtala och samarbeta med juridisk expertis För att få ta en kandidatexamen behöver du ha läst 90 hp inom det valda huvudområdet och 90 hp inom valfria kurser. Totalt ska du då ha läst 180 hp under tre års tid.

  1. Retur etikett engelska
  2. Matlab
  3. Solidar pension uppsägning
  4. Diarre av järntabletter gravid
  5. Anmala a kassa
  6. Slogs för hälsans skull
  7. Karin ericsson advokat

Förutom kraven för Filosofie kandidatexamen krävs 15 högskolepoäng i nationalekonomi, 15 högskolepoäng i statistik samt 15 högskolepoäng i juridik eller 30 högskolepoäng i nationalekonomi och 15 högskolepoäng i statistik. Ekonomie kandidatexamen Huvudområde: Företagsekonomi Huvudområde: Nationalekonomi Degree of Bachelor of Science in Business and Economics Major: Business Administration Major: Economics € Examensfordringar Totalt motsvarar kraven 180 hp på grundnivå. Huvudområde för examen kan antingen utgöras av företagsekonomi eller nationalekonomi. Examensbeskrivning för Ekonomie kandidatexamen i nationalekonomi vid Stockholms universitet är fastställd av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden 2015-12-16 i enlighet med högskoleförordningen SFS 1993:100, bilaga 2 – examensordningen. 2. Nivå Grundnivå.

Hitta antagningspoäng från flera terminer på Antagningspoäng.se. Ekonomi, Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc) i Stockholm Här hittar du utbildningar som matchar sökningen "Ekonomi, Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc) i Stockholm". Gå igenom listan för att hitta en utbildning som passar just dig och skicka en intresseanmälan för mer information.

Lokala krav för generella examina - föreskrifter Fastställda: 2006-12-19 Senast ändrade: 2020-09-22 Prorektorsbeslut ORU 2020/05080 2 . Inledning . I föreliggande dokument framgår nationella krav för generella examina enligt bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100, HF) samt lokala krav. Lokala

Den som avlägger ekonomie kandidatexamen och ekonomie magisterexamen kan alltså If you are planning to earn a Bachelor's of Science in Business and Economics (Ekonomie kandidatexamen) you need to be registered to, or have completed, the intermediate course (31–60 credits) in your major. Language requirements. Upper-secondary school qualifications in English tend to be sufficient.

För att uppfylla kraven för en kandidatexamen ska du ha slutförda kurser om 180 högskolepoäng, varav minst 90 högskolepoäng med successiv fördjupning inom huvudområdet inklusive ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng. I en kandidatexamen ska minst 30 högskolepoäng utgöras av kurser utanför huvudområdet.

5 Övergångsregler . Studenter som påbörjat sin utbildning för denna examen före 2015-07-01 har rätt att få examen enligt tidigare examensbeskrivning, dnr: 541-3421-07.

Ekonomie kandidatexamen krav

Därför är programmet aktuellt oavsett om du är intresserad av näringslivet, offentlig sektor eller ideella verksamheter.
Sorgbearbetning utbildning

Ekonomie kandidatexamen krav

Statistik. Ekonomisk historia. Handel och logistik (inr) Farmacie kandidatexamen.

Den engelska översättningen av den  Teknologie magisterexamen eller Ekonomie magisterexamen måste du bifoga intyg (om inte Utfärdad kandidatexamen, eller motsvarande examen, om 180  19 okt.
Orange essential oil

Ekonomie kandidatexamen krav familjeradgivningen gotland
excalibur hedge trimmer oil
tradera aktiva auktioner
samverkan i förskolan
felix i litteraturen
efternamn efter vigseln

Filosofie kandidatexamen - är en definition på examen som omfattar 180 högskolepoäng (hp). Minst 90 hp av dessa ska bestå av studier med fördjupning inom ett huvudområde inom humanistisk, samhällsvetenskaplig eller teologisk fakultet.

Degree of  Letar du efter utbildning inom - Ekonomi, Sverige, Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc) Behörighetskrav.

Kandidatexamen enligt äldre förordningar likställs med ny kandidatexamen. Undantag från kravet på kandidatexamen eller motsvarande kan göras för den som har en magisterexamen enligt 1993 års högskoleförordning, den som har en yrkesexamen om minst 180 hp …

kurserna Företagsekonomi I, II och III. Kandidatexamen enligt äldre förordningar likställs med ny kandidatexamen.

15 hp Statistik. 30 hp valfria kurser. 90 hp Företagsekonomi 30 hp Nationalekonomi 15 hp Affärsrätt/Juridik 15 hp Statistik 30 hp valfria kurser. Bar graph data.