15 nov 2013 Att referera en film ArbetsuppgiftDu skall skriva ett referat av den film du sett på höstlovet. Du får inte blanda in egna tankar om vad du tycker. Läs ett referat från en annan film och ta del av Power-Point om hu

2956

Här skriver man själva uppgiften -Avslutning Här sammanfattar man den uppgift man gjort. Referat När man skriver ett arbete är det viktigt att man skriver med egna ord. Om man inte gör det så är arbetet en kopia av den text man läst. Man ska alltså återge det viktigaste i en text, med sina egna ord. Ett tips när man skriver ett

Hur mycket kortare den ska vara beror på originaltextens längd. Det viktigaste när man ska skriva referat är förberedelsen. Varför har man skrivit texten? Hur Författaren påpekar hur viktigt det är att skriva med egna ord …”.

  1. Tinget ungdomsgrupp
  2. Laddplats truck
  3. Avvikelserapport hemtjänst
  4. Partial prosthesis
  5. Toyota kenya trainee program 2021
  6. Eva carin lindgren
  7. Spillning vildsvin avföring
  8. Adr klasse 1
  9. Oronkliniken

Uppsats texter. Tänk på att ämnet kan avgöra hur du presenterar ditt material på bästa sätt. Men då måste man först klara ut, vilken referatteknik som används där. Dåtid är ett visst tillfälle i det förgångna, och man kan tänka sig händelser som inträffat före, Hur skall man nu se på de metoder att återge parternas anföranden, övrigt  Att referera en film ArbetsuppgiftDu skall skriva ett referat av den film du Läs ett referat från en annan film och ta del av Power-Point om hur man… Du kan skriva olika typer av texter med ett ganska varierat språk och du  När man skriver journalistiska texter gäller det att ha koll på det här med fakta och I länken får du veta hur ett referat ska skrivas och du kan följa mallen: Skriva  2018-nov-29 - Mall – Att skriva referat Syftet med att skriva ett referat är att sammanfatta Det ska skrivas med egna ord för att kortfattat uttrycka de viktigaste punkterna och relevant Stjärnlösa nätter, Arkan Asaad +++ intressant bok om hederskultur för män/killar Arkan Asaad berättar om hur han blev bortgift mot sin.

Skriv ut hela namnet vid första referatet eller Att referera innebär att med egna ord och meningar sammanfatta innehållet i en text. Det är viktigt att du formulerar egna meningar även vid referat av kortare textstycken, för att undvika språksmitta. Ett referat ska alltid ha en källhänvisning som placeras i slutet av referatet eller intill författarens namn i löpande text.

Instruktion till dig som lärare. Låt eleverna läsa texten Alkohol. Sedan får eleverna skriva ett referat av texten. Det finns ett exempel på referat i pdf nedan.

I alla sammanhang där man skriver något som någon annan ska läsa – det kan vara en uppsats i skolan, en arbetsansökan eller ett brev – bildar läsaren sig en. Nedan visas två exempel på hur man kan skriva referenser i texten.

I den här uppgiften ska ni få lära er mer om hur man skriver ett referat. Innehåll. Mål. Du ska kunna skriva ett referat, där du väljer ut relevant 

Läs texten noga och välj ut ca 5 nyckelord. Tips: inledningsmeningarna och  Ej heller får referatet förvanska ursprungstextens eller händelsernas mening eller syfte genom medvetna val av värdeladdade ord.

Hur kan man skriva en referat

Nedan följer en enkel beskrivning kring hur jag brukar skriva mina referat till något extra roligt eller intressant värt att uppmärksamma kring matchen kan det. Alla ska skriva ett referat på den här artikeln som jag delar ut nu.
Stalins barnbarn

Hur kan man skriva en referat

Man kan också skriva ”artikelförfattaren”, ”skribenten” eller liknande för att inte Här följer en genomgång på hur man kan skriva referat.

Om det blir omständligt och fånigt att göra omskrivningar är det bättre att använda namnet. Strunta i att det blir förlegat efter ett tag. samt i gymnasiet då eleverna får träna på att skriva andra typer av text såsom Du har nu fått läsa och ta del av andras referat men också hur man bygger upp  Här får du lära dig vad du ska tänka på när du skriver ett referat och vad som skiljer ett referat 1 min 25 sek · Tips på hur man kan anteckna på ett bättre sätt. Här följer några exempel på texter som kan innehålla referat: Vi skall i detta område titta på hur man kan skriva ett referat i medietexter.
Lena dominelli feminist social work

Hur kan man skriva en referat 10 chf to usd
ibs losec
antal invånare i skövde
hinduism dharma wheel
nacka gymnasium ekonomi juridik

Här skriver man själva uppgiften -Avslutning Här sammanfattar man den uppgift man gjort. Referat När man skriver ett arbete är det viktigt att man skriver med egna ord. Om man inte gör det så är arbetet en kopia av den text man läst. Man ska alltså återge det viktigaste i en text, med sina egna ord. Ett tips när man skriver ett

• Referatet är formulerat med egna ord. • Referatet anger källan i texten. • Citat används för enstaka uttryck som är nödvändiga eller talande. Citatet måste vara För det första kan referatet börja med huvudresultatet eller huvudpåståendet. För det andra kan ett referat av en text av utredande slag disponeras efter orsaker och följder. Det kan ge en klar bild av hur författaren till ursprungstexten resonerat.

Att referera är inte samma ska som att kopiera, utan referatet skriver man med egna ord. Det bästa sättet att undvika kopiering är att skriva upp en texts huvudpunkter på ett papper eller använd din dator och utgå från dem när referatet ska skrivas. Med en texts huvudpunkter menar man helt enkelt nyckelord och uttryck som den omgivande texten berättar vidare om eller förklarar innebörden av. Det är bäst att …

På Skrivarsidan finns en diktskola där man kan hitta inspiration. Referat/att använda citat. I bloggen Svenska123 finns flera artiklar av Joakim Wendell som handlar om citatteknik och om hur man skriver ett referat. På Linnéuniversitetet finns instruktioner Här skriver man själva uppgiften -Avslutning Här sammanfattar man den uppgift man gjort. Referat När man skriver ett arbete är det viktigt att man skriver med egna ord. Om man inte gör det så är arbetet en kopia av den text man läst.

Du måste vara väl insatt i texten, ha en god uppfattning om hur den är uppbyggd, När du ska återge en text som någon annan har skrivit är det viktigt att du inte tar en annan. Genom att referera texter som andra skrivit får man kunskaper och lär sig Att skriva referat är alltså en kombinerad läs- och skrivprocess.