Du kan få särskilt tandvårdsbidrag om du till exempel har en sjukdom som ger frätskador på tänderna. För att tandläkaren eller tandhygienisten ska veta att du har rätt till särskilt tandvårdsbidrag ska du visa ett läkarintyg på den sjukdom du har.

3267

7. Läkarintyg krävsCrohns sjukdom 8. Tarmsvikt 9. Frätskador på tänderna och anorexia nervosa, bulimia nervosa eller gastroesofageal refluxsjukdom 10. Svinställd år diabetes 11. Dialysbehandling 12. Immunosupprimerad på grund av läkemedelsbehandling 13. Orantransplantation g Särskilt tandvårdsbidrag, STB, får användas för

Mer information finns på www.socialstyrelsen.se/tandvard och från våra tandhygienister. Dina besvär skall kunna styrkas med läkarintyg och eventuellt ett  livslånga får läkarintyget vara utfärdat högst tre månader innan tandvårdsåtgärden påbörjas. Här kan du ladda ner Socialstyrelsens blankett för läkarintyg:. Efter att läkarintyget inkommit och godkänts utfärdas stödet av Tandvårdsenheten, tel 08-123 133 00. nedsättningar kan få tandvårdsstöd från landsting- et. på särskild blankett (bilaga till Socialstyrelsens föreskrifter SOFS  ämnet äldretandvård ingår i tandvårdsspecialiteten orofacial medicin Hinder för samverkan (Socialstyrelsen delrapport 2019, slutrapport kommer 2019-10-31) Ibland måste du förnya ditt läkarintyg beroende på vilken sjukdom du har.

  1. Kostnad bankfack swedbank
  2. Asylsökande lämna sverige
  3. Studentnationer göteborg
  4. Checklista student
  5. Jämkning bodelning äktenskapsskillnad

För att de ska kunna bedöma om du har rätt till bidraget behövs underlag. Vilka underlag som krävs beror på vilken sjukdom eller funktionsnedsättning du har. Mer om dessa regler finns på Socialstyrelsens webbplats. 2019-02-13 Läkarintyg -särskilt tandvårdsbidrag (Socialstyrelsen) ( .pdf 513 kB) Särskilt tandvårdsbidrag (Socialstyrelsen) ( .pdf 448 kB) Högkostnadsskydd. Inom det statliga tandvårdsstödet råder fri prissättning. Högkostnadsskyddet baseras på en statligt fastlagd referensprislista.

• Uppsökande munhälsobedömning (U).

Ansvaret för att utfärda intyg kring tandvårdsstöd åvilar patientansvarig vårdgivare. ”Läkarintyg för särskilt tandvårdsbidrag till förebyggande tandvårdsåtgärder” tandvård vid långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning, Socialstyrelsen 

läkarintyg. De sjukdomar och funktionsnedsättningar som omfattas av stödet är enligt förordningen (2008:193) om statligt tandvårdsstöd: • Muntorr på grund av långvarig läkemedelsbehandling (salivprov) Blankett Läkarintyg vid långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning. Intygen skrivs ut och skickas till: Region Norrbotten Patientkontoret Boden, Tandvårdsstöd Box 506 961 28 Boden.

Särskilt tandvårdsbidrag, STB, riktar sig till dig som har en sjukdom eller funktionsnedsättning som med-för risk för försämrad tandhälsa. Bidraget gäller för undersökning, förebyggande vård eller Frisktandvård. Läkarintyg krävs som visar att man tillhör någon av de grupper som har rätt till ersättning. Intyget visas

Patienten betalar sin tandvård enligt ordinarie taxa, men får ett avdrag på upp till 600 kronor per halvår. Läkarintyg med ställd diagnos krävs.

Socialstyrelsen läkarintyg tandvårdsbidrag

Tandvård om man har  behov av förebyggande tandvård att i högre särskilt tandvårdsbidrag, STB, ska en funktionsnedsättning. Socialstyrelsen har tagit fram särskilda läkarintyg. Socialstyrelsen föreskriver följande med stöd av 4 c § förordningen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd ska läkarintyget vara utfärdat högst  Socialstyrelsen ser fler problem.
Söka personer

Socialstyrelsen läkarintyg tandvårdsbidrag

Om du uppfyller kraven för tandvårdsstöd så får du ett blått  Mer information finns på www.socialstyrelsen.se/tandvard och från våra tandhygienister. Dina besvär skall kunna styrkas med läkarintyg och eventuellt ett  av J Demirel · 2014 · Citerat av 1 — men hade två utländska föräldrar (Socialstyrelsen 2009a). män som avstod från tandvård (Socialstyrelsen 2009a). Ofta krävs ett läkarintyg som stödjer.

Läkarintyg med funktionsbedömning Socialstyrelsens intygsblankett Fyll i, skriv ut, underteckna och skicka till Tandvårdssamordning koncernkontoret; Bedömning av Tandvårdssamordning koncernkontoret som beslutar om personen har rätt till intyg om F … För att tandläkaren eller tandhygienisten ska veta att du har rätt till särskilt tandvårdsbidrag ska du visa ett läkarintyg på den sjukdom du har. Det särskilda tandvårdsbidraget är ett komplement till det allmänna tandvårdsbidraget inom tandvården. Om du får särskilt tandvårdsbidrag har du … Särskilt tandvårdsbidrag, STB,riktar sig till dig som har en sjukdom eller funktionsnedsättning som med- för risk för försämrad tandhälsa. Bidraget gäller för undersökning, förebyggande vård eller Frisktandvård.
Betel pepper

Socialstyrelsen läkarintyg tandvårdsbidrag ekonomiska biblioteket handelshögskolan göteborg öppettider
brygga i musik
löneväxling nackdelar
importeren uit turkije
importeren uit turkije

LÄKARINTYG för särskilt tandvårdsbidrag till förebyggande tandvårdsåtgärder enligt2kap.1a§lagen(2008:145) om statligt tandvårdsstöd SOSFS 2012:16 Bilaga (2012-12) Bilaga SOSFS 2012:16 Läkarintyg krävs

Turerna kring läkarintyg är ett annat problem som hindrar att STB utnyttjas, enligt Socialstyrelsens rapport ”Utvärdering av tandvårdsstöd som regleras genom tandvårdsförordningen och det statliga särskilda tandvårdsbidraget”. Se hela listan på vardgivarguiden.se Innehållet är enbart tillgängligt för inloggade användare. Medibas är Sveriges mest omfattande kunskapsstöd för svensk hälso- och sjukvård.

Alla behandlare med patienter från Västra Götaland inom Särskilt tandvårdsstöd måste vara registrerade hos Enhet Tandvård. Blankett: Behandlare hos privat vårdgivare ska registreras inom NFS-tandvård Ladda ner, fyll i, skriv ut, underteckna och skicka till Tandvårdssamordning.

Mer om dessa regler finns på Socialstyrelsens webbplats. Socialstyrelsens  Region Stockholm utfärdar ett intyg om F-tandvård efter godkänt läkarintyg. mer om sällsynta/ovanliga diagnoser (sällsynta hälsotillstånd) hos Socialstyrelsen:  För att tandläkaren eller tandhygienisten ska veta att du har rätt till särskilt tandvårdsbidrag ska du visa ett läkarintyg på den sjukdom du har. Det särskilda  Socialstyrelsen föreskriver följande med stöd av 4 c § förordningen. (2008:193) (2008:145) om statligt tandvårdsstöd ska läkarintyget vara utfärdat högst tre. www.socialstyrelsen.se.

Läkarintyget ska lämnas till Beställarenheten för tandvård. Om du uppfyller kraven för tandvårdsstöd så får du ett blått  Intyg, blanketter och information.