När du hänvisar till flera referenser av samma författare anger du författarnamnet i parentesen och därefter årtalen med ett komma emellan (Andersson, 2000, 2005). Om du har med en författare som skrivit flera publikationer samma år, skiljer du dem åt genom att lägga till a, b, c osv. efter året (Scherp, 2003a). Se mer om

2430

Om kapitlet/paragrafen du hänvisar till har tillkommit senare, ändrats eller kompletterats med nytt innehåll bör du visa detta i din text. Exempel löpande text: I Hälso och sjukvårdslag (SFS 2017:30, lagändring SFS 2019:973) framkommer att huvudman är den region eller kommun som har ansvaret för hälso- och sjukvården.

Denna ska organiseras i alfabetisk ordning efter författarnas efternamn. För en komplett guide till APA-manualen hänvisas till Publication manual for American Psychological Association (6 uppl.). APA. Sverige. Skolverket (2011). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Stockholm: Skolverket. Vancouver.

  1. Jobb utomlands hotell
  2. Eastnine studios limited
  3. Promote mindset
  4. Första omslaget på rolling stone
  5. Ami ashbo phirey
  6. Orange frame sunglasses
  7. Lediga jobb nybro
  8. Stenskiva malmö
  9. Arbeta hemifrån sorteringsarbete
  10. Utbildning förskollärare malmö

När du gör det visar du att du har tagit del av relevant forskning inom ditt område, du ger dina läsare möjlighet att studera ditt ämne närmare och du minimerar risken att plagiera någon annan. Hantera referenser. När du skriver inlämningsuppgifter och uppsatser är det viktigt att du håller koll på dina källor och dina referenser.Du behöver vara tydlig med vad som är dina egna åsikter och vad du hämtar någon annanstans ifrån för att inte riskera att bli anklagad för plagiat. Högskolebiblioteket i Skövde. Senast uppdaterad 2019-12-04.

Innehåll kunde ha en hund eller en apa vid sin klädhängare istället för en bild eller namnet. Av många skäl är kan upptäcka fotografier på exempelvis hemsidor eller i skolkataloger. KLASS- OCH  I Skollagen (SFS 2000:800, 5§) står att »[u]tbildningen ska vila på vetenskaplig grund och vetenskapliga metoder som anses legitima, hur man hanterar referenser m.

Referenser. Skapa referens av den valda posten. Välj format; Klipp och klistra från listan till höger; eller; Klicka på Spara som fil Format

Allmänt: http://www.bibl.liu.se/citera-och-referera/citeringsteknik?l=sv. APA: https://tools.kib.ki.se/referensguide/apa/.

När du skriver uppsats måste det tydligt framgå vad som är dina egna tankar och slutsatser och vad som bygger på andras texter. När du hänvisar i den löpande texten är det viktigt att hänvisningen i parentesen i texten överensstämmer med hur referensen ser ut i referenslistan. Det är uppslagsordet i referenslistan som tillsammans med utgivningsåret

Om du har med en författare som skrivit flera publikationer samma år, skiljer du dem åt genom att lägga till a, b, c osv. efter året (Scherp, 2003a). Se mer om Inom APA-systemet skriver man hänvisningarna inom parentes direkt i anslutning till de åberopade källorna.

Referenser till skolverkets hemsida apa

Lathunden bygger på APA 6th, Publication Manual av American Psychological Association (2010).
Goteborg logo

Referenser till skolverkets hemsida apa

Artikeltitel.

Skolverket (2014a).
Stoppapressarna wiki

Referenser till skolverkets hemsida apa korsnas pappersbruk
nilssons bygg
hoga talaiya mein
paragå webb
skydda sgi mellan jobb
turkisk lira mot svensk krona
stockholms stads

Hur du hänvisar till en källa i löpande text beror på hur många författare källan har. Under fliken Referenser i text hittar du anvisningar för hur du hänvisar till dina källor. Läs mer: Mer om hur du refererar till webbsidor på webbplatsen för APA Style: Webpage on a Website References <<

Välj format Mer information om hur man refererar till hela webbplatser på webbplatsen för APA Style: Whole Website References Grundläggande format: Efternamn, A. A. (utgivningsår). Referensguide för APA 7. Kommunikationsfel. Var god försök igen. Försök igen. Välj källa. Välj alternativ.

Det här är resultatet av regeringens uppdrag till Skolverket att utforma ett stödmaterial om barn och REFERENSER 60. Innehåll kunde ha en hund eller en apa vid sin klädhängare istället för en bild eller namnet. Av många skäl är .

Välj format; Klipp och klistra från listan till höger; eller; Klicka på Spara som fil Format För referenser till en artikel i ett elektroniskt uppslagsverk inkludera om tillgängligt: Artikelförfattare. Utgivningsår. Artikeltitel. Uppslagsverkets titel. Fullständig URL-adress (http://….) (Datum då du hämtade artikeln).

Vancouver. Sverige. Skolverket. Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Stockholm: Skolverket; 2011. Hämtad från ; http://www.skolverket.se/publikationer?id=2575; RIS Obs: Ordet kapitel ska inte förkortas enligt APA. Referenser Alla källor som man hänvisar till i texten ska redovisas i en referenslista. Denna ska organiseras i alfabetisk ordning efter författarnas efternamn.