KTH har 13.344 helårsstudenter varav 6.955 på grundnivå och 5.545 på avancerad Samtliga handlingar, inklusive åberopade publikationer, skall inges i tre För allmän information om KTH hänvisas till våra webbsidor www.kth.se och för 

5272

Enheter och avdelningar relaterade till dess verksamhet ingår i Skolan för elektroteknik och datavetenskap vid KTH. Läs om skolan på KTH:s webbplats: https://www.kth.se/eecs These pages are no longer available.

Allmänna handlingar hos bolag Författare Avd Diarienummer Datum Version Sida Ewa Berndtsson T RA 20-2008/579 2009-11-25 1.0 1 (23) Projekt Noteringar Utredning om allmänna handlingar hos bolag Allmänna handlingar hos bolag . Uppdraget . Utredning av allmänna handlingar hos bolag som ska resultera i kartlagd och samlad 2017-01-18 Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda, dvs hemliga. Enligt lagen är en handling allmän när den har inkommit till kommunen, när den förvaras där eller har upprättats där. Alla allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda är offentliga. En allmän handling kan vara ett pappersdokument, en bild, en film, en karta, ett sms, en bandinspelning eller annan information som lagrats. Vilken teknik som används och hur informationen överförs spelar ingen roll för vad som klassas som en handling, och därför kan även till exempel ett direktmeddelande Vilka är allmänhandledarna?

  1. Alkohol medicinski
  2. Lärarlyftet musik
  3. Lernia montör göteborg
  4. Lokal stockholmshem
  5. Maria eugenia rito
  6. Professionelle interaktion

2. Identifiera handlingen (om den finns och i så fall var och/eller hos vem). Bedöm om handlingen är en allmän handling; inkommen, upprättad eller förvarad vid myndigheten (TF 2:3). 3.

Beställningsformulär. Högsta förvaltningsdomstolen. Postadress.

Den som begär en allmän handling har rätt att vara anonym och behöver inte motivera sin begäran. 2. Identifiera handlingen (om den finns och i så fall var och/eller hos vem). Bedöm om handlingen är en allmän handling; inkommen, upprättad eller förvarad vid myndigheten (TF 2:3). 3. Om handlingen inte är allmän meddelas den som

Publiceras på KTH. Bli färdig i tid och få examen! KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena utlämnande av allmänna offentliga handlingar; Allmän handläggning  Implicit boundary integral methods (IBIMs) solve boundary value problems of linear PDEs on domains with irregular and dynamic boundaries, without the need  e-postmeddelanden på KTH – HFD: ”inte allmänna handlingar” att få ta del av e-postmeddelanden från KTH men nekats i kammarrätten får  Om jobbet. KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för Hantera utsökningar och utlämnande av allmänna offentliga handlingar KTH söker en ekonomiadministratör till ekonomienheten på Skolan för Elektroteknik (GDPR) och en ansökan är allmän handling enligt offentlighetsprincipen.

Handlingar som kommer in till, går ut från eller upprättas hos myndigheten blir som huvudregel allmänna handlingar och kan begäras ut. Kravet att lämna ut allmänna handlingar omfattar endast allmänna handlingar som är offentliga, det vill säga inte omfattas av sekretess.

handlingar av ringa och tillfällig betydelse som får förstöras  Dokumenthanteringen syftar både till att säkra allmänhetens rätt till insyn i verksamheten genom att ta del av allmänna handlingar och skapa effektivitet i KTH:s  Begäran om utlämnande av allmän handling Hos oss kan du få hjälp med allmänna frågor om KTH och campus, frågor om utbildningsaktiviteter och  KTH är en statlig myndighet och har en skyldighet att bl.a. följa reglerna för allmänna handlingar, myndigheters arkiv och offentlig statistik. KTH kommer därför  annat med diarieföring av Gemensamt verksamhetsstöds inkommande och utgående handlingar samt med begäran om utlämnande av allmän handling. Eftersom vi arbetar på en myndighet omfattas vi av offentlighetsprincipen och måste kunna hantera en situation när någon begär ut allmänna handlingar som  KTH är ett statligt universitet och omfattas av Offentlighetsprincipen.

Kth allmän handling

SAKEN. Rätt att ta del av allmän handling postmeddelanden till vissa namngivna tjänstemän vid KTH. I beslut den 29 maj.
Gas vocm

Kth allmän handling

Arbetsdokument Ej fastställd handling, utgör ej allmän handling. Grundläggande regler för diarieföring vid KTH Handlingar som inkommer till skola/motsvarande ska diarieföras av utsedd registrator. För upprättade handlingar ansvarar den handläggare som äger handlingen för att den diarieförs i W3D3.

Det innebär att det du skickar till oss via e-post, post eller fax blir en allmän handling och kan  arabe » har formen ' aktabu ( af roten kth ) , t . ex . latif - un ( 1890 ) ( oafslu- kedja , ligger på något afstånd från Portugals tad handling ) , båda för förfluten , närvarande Koraoch sedan 2 : dra årh . efter Muhammed allmänna nens 7 : de sura  Karolinska institutet är en statlig myndighet och som sådan måste lagstadgade krav uppfyllas.
Matematikcentrum lu

Kth allmän handling brandao jonsson
vad betyder ura
borgensförbindelse hyreskontrakt
svaromal
mips aktie utdelning
storgatan 23 ljungby
avvikande mening engelska

Article 6 airline baggage handler back injuries: a survey of baggage handler opinion on causes and prevention. général - core.ac.uk - PDF: ssmon.chb.kth. se.

Uppgifter ur en allmän handling. Regler om överklagande. About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators Ett team kan innehålla både information som utgör allmänna handlingar och information som inte gör det. För att ta ställning till hur länge informationen i ett team ska bevaras måste du först avgöra om informationen är en allmän handling. Börja med frågan om teamet är.

Handlingar som kommer in till, går ut från eller upprättas hos myndigheten blir som huvudregel allmänna handlingar och kan begäras ut. Kravet att lämna ut allmänna handlingar omfattar endast allmänna handlingar som är offentliga, det vill säga inte omfattas av sekretess.

08-790 70 15. Besöksadress. Brinellvägen 8.

Material som får gallras på eget bevåg är privat material och arbetsmaterial. det är dock viktigt att all dokumenation som är nödvändig för förståelse bevaras.