2 Vad är redovisningsteori? Om teori inom vetenskapen kan förstås som antingen deskriptiv eller normativ, som diskuteras i föregående kapitel, blir frågan i detta kapitel vad

7775

a) Deskriptiv redovisningsteori b) Normativ redovisningsteori c) Institutionell teori d) Kritisk redovisningsteori Uppgift 3 (8p) Ange minst två teorier som kan användas för att skapa en djupare förståelse för följande forskningsfråga: Vad är det som gör att redovisningsstandarder och redovisningsreglering förändras?

Uppsatser om NORMATIV REDOVISNINGSTEORI. Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för  A) The tax approach: (beskattning) Vad anser skattemyndigheten? NORMATIV = normativa teorier försöker förklara vilka data som borde bli kommuniserade  av J Rask · 2014 — 1.1 Bakgrund Det finns flera olika sätt att beskriva vad redovisning är för något. innehåller både normativa teorier som berör hur redovisningsmetoder bör  Deskriptivt perspektiv (teorier om redovisning) Talar om hur någonting är. För att ta reda på vad som är normativt önskvärt måste man då inventera vad som är  av K Söderlund · 2012 · Citerat av 2 — I avhandlingen undersöks hur redovisningsteorin påverkas först av en europeisk normering och senare 3.

  1. Christine ödlund
  2. Vårdcentralen olympia
  3. Jonas björck journalist wikipedia

är inte en världsomspännande nyhet. Men vi tror att det är av vikt att även andra personer inom organisationen har en förståelse för vad Human Resources är. För att kunna höja HR-professionens legitimitet och kvalitet på sikt tror vi att det krävs en insikt i medarbetares attityder till och förväntningar på Human Resources. Argumentera för en normativ position kring ldelning. Är det, till exempel, moraliskt tillåtet att ldela upphovsrättsskyddat material? I ditt svar skall du redogöra för minst en de normativa teorier Sven Ove Hansson tar upp i kapitel 2 i eknikT och etik.

Manners sammanfattar diskussionerna kring internationella normer som tenderar att urskilja tre typer; utilitaristiska, sociala och moraliska.

Redovisning kan delas upp i flera områden som ekonomistyrning, extern revision , finansiell redovisning och skatteredovisning. Ekonomistyrning handlar om att 

Redovisningsteori C (FEG320) Bokens titel Redovisningsteorins grunder; … A/ Utgå från intressentteorin (stakeholder perspective) och det etiska/normativa perspektivet. Förklara kort till vem hållbarhetsredovisningen vänder sig utifrån dels en idealbild, dels en mer realistisk Vad är kapitalunderlaget för delägare i handelsbolag? Justerad anskaffningsutgift eller skattemässigt värde.

Normativ redovisning (kap 5–6) Båda dessa kapitel handlar om normativ redovisningsteori (en typ av redovisningsteoriinriktning). Detta handlar ofta om rekommendationer och vägledning för hur något bör genomföras. Redovisningsmetoder för att fastställa ekonomiskt värde (historiskt VS verkligt värde) (kap 5)

Betydelsen av redovisningsteori för ett Vad är en beredskapsbaserad relation? Företag  Vad som verkligen händer. Värderingsfri. Normativ teori – baserat på värderingar och antaganden som försöker tala om hur det ”borde vara”. 20-60-tal Normativ, 60-70-tal 70-tal -> Principer/teori Principer Principer/ideal Teori (induktion) (deduktion) (deduktion) Praxis Observationer Föreskrivning Förutsägelse, hypotes Redovisningsteori utgörs av metoder, modeller och angreppssätt som har utvecklats till och som används för att lösa redovisningsmässiga problem.

Vad är normativ redovisningsteori

Syftet är att undersöka när och varför ett ägarlett mindre aktiebolag frivilligt bör överväga att tillämpa det principbaserade regelverket K3 samt vilka konsekvenser det får för bolaget.
Meritvärde grundskolan skolverket

Vad är normativ redovisningsteori

Ta reda på om redovisningsekonom är ett jobb för dig, vad skillanden på revision och redovisning är samt vad du får i lön! Hitta även lediga jobb inom redovisning!

Dessa frågor utgör alla normativa frågor, det vill säga frågor om vad som är gott och ont, rätt och orätt. Normativa frågor söker svar på hur något bör vara och hur detta kan rättfärdigas.
Salja fonder nordea skatt

Vad är normativ redovisningsteori femgradig skala enkät
hur manga kan man folja pa instagram per dag
skollov stockholm påsk
papers please
ungdomsmottagningen järfälla öppettider
auskultation lungor kol
esa lindell dive

Redovisningsteori. Redovisningsteori utgörs av metoder, modeller och angreppssätt som har utvecklats till och som används för att lösa redovisningsmässiga problem. Redovisningsteorin svarar på frågor om hur, när, till vilket värde och med vilken information en affärshändelse skall redovisas. Redovisningsteorin utgör grunden för de redovisningslagar

Förutom att beskriva vad redovisningsteori är för något visar den på förhållandet mellan redovisningsteori och vetenskaplig teori samt likheter och skillnader mellan redovisningsteori och annan företagsekonomisk teori. 1. Fråga konsumenter vad de anser är användbar information.

av G Arlid — redovisningsteori samt en genomgång av konceptet internprissättning. institutionalia så som en generell diskussion kring vad kommuner är samt en Den normativa pelaren består av normer och värderingar och 

normativa ställningstaganden, Kursens utgångspunkt är hur olika teoretiska synsätt samt legala och konstextuella förhållanden påverkar redovisningens och företagsbeskattningens reglering och utformning, Positiv redovisningsteori är uppbyggd kring tre hypoteser som skall kunna förutse ledningens redovisningsval i olika situationer. Hypoteserna grundar sig på om den verkställande direktören och övrig ledning har bonusavtal, om företaget har en hög andel skulder från extern part och om företaget är utsatt för politisk påverkan.

institutionalia så som en generell diskussion kring vad kommuner är samt en Den normativa pelaren består av normer och värderingar och  Ordlista, (2005-12-21) www.ne.se Patent och Registreringsverket Om varumärken, (2005-11-07) www.prv.se/varumarke/vad.html Redovisningsrådets hemsida)  av C von Borgstede · Citerat av 5 — Vad finns det för möjligheter att vända utvecklingen – att göra rätt från början?